P.P CENTROMET M.KIEPURA EXPORT-IMPORT MARIOLA KIEPURA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Wdrożenie dedykowanej platformy internetowej połączonej z systemem informatycznym, poprawiającym proces sprzedaży w celu zacieśnienia współpracy ze stałymi klientami i pozyskania nowych rynków zbytu

CELE PROJEKTU:

Głównymi celami projektu są:

PLANOWANE EFEKTY:

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań ICT wpłynie na zmianę procesu sprzedaży oraz zwiększenie mocy sprzedażowych asortymentu, istniejącej oferty naszej firmy. Taka sytuacja będzie oddziaływać na rozwój współpracy ze stałymi Partnerami biznesowymi oraz pozyskanie nowych, wejście na rynki zagraniczne, podniesienie poziomu jakości oferty, zwiększenie zatrudnienia a także sprawności działań operacyjnych i bezpośrednio przyczyni się do wzrostu konkurencyjności na rynku oraz zwiększenie źródeł przychodów firmy.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 430 016,63 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 159 061,45 zł